RE(ACCIÓ) RESSÒ

re(ACCIÓ) RESSÒ és una associació de joves arquitectes i estudiants d’arquitectura, antics membres de l’equip RESSÒ SDE, que té com a objectiu desenvolupar aquest projecte a partir del cas pilot del barri de Sant Muç, amb la col·laboració d’altres agents implicats. Des del CEB de SANT MUÇ, estem impulsantun projecte de recerca i acció per a la regeneració urbana, social i energètica a escala de barri des de l’acció col·lectiva i l’empoderament ciutadà. trobaràs més informació a la pàgina web: